آزمون عربی هفتم، ترجمه

بازدیدها: 3

بسمه تعالی

🔸سوالات آزمون عربی پایه هفتم

۱-کدام اسم اشاره مناسب جای خالی است؟ «…….. البنتُ جمیلةٌ»
الف) ذلک           
ب) هذا            
ج) تلک               
د) هولاء

۲-ترجمه کدام کلمه درست است؟
الف) حُسن : خوبی          
ب) قیمة : زیبایی  
ج) ناجح : خوشحال        
د) طَلَب : دانش آموز

۳-نگارش کدام گزینه درست نیست؟
الف) هذه البنتُ طالبةٌ         
ب) هذا الولدُ طالبٌ     
ج) تلک الشاعرة بروین      
د) ذلک الطالبةُ النّاجحة فی الصّف الأوّل

۴-کدام ترجمه برای جمله مقابل  درست است؟ «هذانِ الطّالبانِ ، مسرورانِ»
الف) این دانش آموزان ، خوشحال شدند
ب) این دانش آموزانِ خوشحال ، هستند
ج) این ها دانش آموزانِ خوشحالی هستند
د) این دانش آموزان ، خوشحال هستند

۵-گزینه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.
«هذانِ ………….. خشبیّانِ»
الف) الرجلانِ    
ب) کرسیّانِ     
ج) وردتانِ             
د) ولدانِ

۶-برای جمله زیر کدام اسم اشاره مناسب است؟
«………… المعلمانِ فی المسجدِ»
الف) هذه          
ب) هذانِ              
ج) هاتانِ              
د) اولئک

۷-کدام گزینه جمله زیر را کامل می کند؟
«هؤلاء البناتُ …………فی الحَدیقةِ»
الف) واقفات             
ب) واقفتانِ      
ج) واقفة             
د) واقفون

۸-کدام ترجمه درست نیست؟
الف ) لِهذه المرأةِ ، ذهبٌ کثیرٌ
این زن طلای زیادی دارد
ب) هاتان نعمتانِ ،مجهولتانِ                  
این دو نعمت  ، ناشناخته اند
ج) قیمة الإنسان بالعلم و الإیمان           
ارزش انسان به علم و ایمان است
د) هذانِ المسجدانِ ، کبیرانِ                
این ها دو مسجد بزرگ هستند.

۹-جمع کدام گزینه نادرست است؟
الف) ولد : أولاد             
ب) طالب : طلّاب        
ج) خشب : خشوب     
د) رجل : رجال

۱۰-در کدام گزینه کلمات متضاد وجود ندارد ؟
الف) جاهل / عاقل          
ب) فائز / ناجح     
ج) عداوة / صداقة          
د) کثیر/ قلیل

۱۱-اسم اشاره «اولئک» مناسب کدام گزینه است؟
الف) ……….. الطالب ، ناجح
ب) …….. المسلمون فی المسجد
ج) …………. الجبلان ، مرتفعان
د) …………  البنتان ، جمیلتان

۱۲-میان واژه های کدام گزینه ، ارتباط مفهومی و معنایی وجود دارد؟
الف)  صلاة – جزاء – مؤمن
ب) عنب – بستان – غُرفة
ج) سفر – فُندق – عمود
د) حقیبة – رمّان – ثمر

۱۳-پاسخ مناسب  جمله «هل هذا الرّجلُ بائعٌ» را انتخاب کنید؟
الف) لا ، هو بائع    
ب) هو بائع          
ج) نعم ، هو معلّم                  
د) نعم ، هو بائع

۱۴-ترجمه صحیح جمله «بائعُ الوَردِ ، واقفٌ فِی البُستانِ» کدام گزینه است؟
الف ) فروشنده میوه در باغ ایستاده است.
ب) فروشنده انگور در باغ ایستاده است.
ج) گل فروش در باغ است.
د) گل فروش در باغ ایستاده است.
 
۱۵-مصرع «به عمل کار برآید به سخن دانی نیست» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟
الف ) سکوت اللسان سلامة الإنسان
ب) المؤمن قلیل الکلام کثیر العمل
ج) رُبّ کلام جوابه السکوت
د) رأیانِ خیرٌ مِن رأیٍ واحد

Admin

Admin

با نوک انگشتانم آنقدر بر پیکره ی وب نگاره حک میکنم تا وب نگاره مثل سنگ نگاره های باستان ماندگار شود!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *