سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل نهم، نیرو همه جا (۱)

بازدیدها: 25

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل نهم، نیرو همه جا (۱)

۱ – چگونه می توانیم جسمی را به حرکت در آوریم؟
پاسخ: با ھل دادن و کشیدن.

۲ – نیرو به چه صورت ھایی می تواند باشد؟
پاسخ: به صورت کشیدن- به صورت ھل دادن – ھم به صورت کشیدن و ھم به صورت ھل دادن.

۳ -در انجام ھمه ی کارھا ……….. به کار می رود.
پاسخ: نیرو

۴ – وقتی سنگ بزرگی را ھل می دھیم و حرکت نمی کند آیا به آن نیرو وارد کرده ایم؟
پاسخ: بله- وقتی جسمی را ھل می دھیم به آن نیرو وارد می کنیم.

۵ -در بازی طناب کشی کدام گروه برنده می شود؟
پاسخ: گروھی برنده می شود که نیروی بیشتری به طناب وارد می کند.

۶- گرفتن توپ به آن وارد می کند ، چه اثری بر توپ دارد؟
پاسخ: نیرویی که دروازبان ھنگام حرکت توپ، سبب توقف توپ می شود.

۷ – نیرویی که ھنگام ِ خمیر بازی به آن وارد می کنیم، باعث…………آن می شود.
پاسخ: تغییر شکل

۸ -آیا وقتی یک پَر را فوت می کنیم به آن نیرو وارد کرده ایم؟
پاسخ: بله.

۹ – اثرھای نیرو بر اجسام را بنویسید.
پاسخ:
الف) به حرکت در آوردن اجسام ساکن
ب) متوقف کردن اجسام در حال حرکت
ج) تغییر جھت حرکت
د) تغییر شکل

Admin

Admin

با نوک انگشتانم آنقدر بر پیکره ی وب نگاره حک میکنم تا وب نگاره مثل سنگ نگاره های باستان ماندگار شود!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *