سوالات مهم امتحانی علوم هفتم

بازدیدها: 3

آزمون شیمی هفتم

 1. کدام اتم نوترون ندارد؟
  هیدروژن
 2. مجموع ذرات باردار پنج مولکول اب چند تا است؟
  ۱۰۰
 3. نوکلئون چیست؟
  به پروتون ها و نوترونها ی درون هسته می‌گویند
 4. عدد اتمی در کجای نماد شیمیایی نوشته می شود
  در سمت چپ پایین
 5. دانشمندان چگونه پی به ساختار درونی اتم بردند
  بامشاهده غیر مستقیم وحواس پنج گانه وازمایشهای تجربی
 6. درمولکول متان که از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن تشکیل شده در مجموع چند ذره وجود دارد؟
  ۲۶
 7. هر اتم دارای چند ذره زیر اتمی(بنیادی)دارد
  سه
 8. کدام گزینه ی زیر مواد آن ساختار اتمی دارند
  اهن -مس- آلومینیوم
 9. اتم ها در کدام مورد تفاوت ندارند؟
  شکل
 10. کدام ماده دارای اتم های بیشتری است؟
  یک مولکول گوگرد
 11. مهم ترین نکته در علم چیست
  سوال کردن ویافتن جواب
 12. موادی که از یک نوع اتم یکسان تشکیل شده باشند، مواد ……………… نامیده می شوند
  عنصر
 13. اگر به یک اندازه از مواد درون پرانتز (الکل،جیوه،اب،اکسیژن, اهن،کائوچوب،)داشته باشیم و آنها را به یک اندازه گرم کنیم کدام ماده بیشترین افزایش حجم و کدام کمترین افزایش حجم را دارد؟
  اکسیژن و کائوچوب
 14. کدام تغییر حالت با از دست دادن انرژی همراه است؟
  میعان
 15. کدام گزینه ی زیربه ترتیب ساختار مولکولی و اتمی دارد؟
  اکسیژن-مس
Admin

Admin

با نوک انگشتانم آنقدر بر پیکره ی وب نگاره حک میکنم تا وب نگاره مثل سنگ نگاره های باستان ماندگار شود!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *