دسته: روانشناسی

0

تحقیر زمینه ساز گناه

شخصیت دادن به افراد، مخصوصا کودکان یکی از راه های تربیت و هدایت است…

0

شکنجه سفید دانش آموزان

بسیاری از والدین غافلند که ناآگاهانه فرزندانشان را، با اجبار کردن آنها در بدست آوردن کسب مقام اول در علم و دانش و مهارت، “شکنجه سفید”، و از لذت های زندگی محروم می کنند….