برچسب: تحقیر آمیز

0

تحقیر زمینه ساز گناه

شخصیت دادن به افراد، مخصوصا کودکان یکی از راه های تربیت و هدایت است…